PROGRAM

Canlı Yayın 10.00'da başlayacaktır. Salon D2 ve D3 eş zamanlı olarak canlı yayınlanacaktır.

Salon D2 canlı izle

Salon D3 canlı izle

 

Atölyeler ilan edilmiştir. Atölyelere ait bilgiler ilgili sayfada yer almaktadır.

 

YENİ MEDYA ÇALIŞMALARI

KURAM, YÖNTEM, UYGULAMA VE SİYASA

I. ULUSAL KONGRESİ

PROGRAMI

 

7 Mayıs 2013 Salı:

 

09.00-09.30

Kayıt

9.30-10.00

Açılış Konuşmaları (D-7 Nolu Derslik):

Prof. Dr. Hasan Akbulut (KOÜ İletişim Fakültesi)

Ali Rıza Keleş (Alternatif Bilişim Derneği )

10.00-10.45

Davetli Konuşmacı (D-7 Nolu Derslik):

Prof. Dr. Aydın Uğur (İstanbul Bilgi Üniversitesi)

10.45-11.00

Çay/Kahve Arası

11.00-12.30

I. OTURUM
Dijital Aktivizm

D-2

II. OTURUM
Dijital Oyun

D-3

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aydın Uğur
(İstanbul Bilgi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Işık Barış Fidaner
(Boğaziçi Üniversitesi)

Altuğ Akın ve Doğan Emrah Zıraman; Türkiye Çevrimiçi Alanında Güç Mücadelesi Ve Üç Tarz-I Muhalefet: Redhack, Alternatif Bilişim Derneği Ve Youtube Yasağı Karşıtı Bireysel Girişimler

 

Bora Ataman ve Özlem Erkmen; Ekolojik Taban Hareketleri Ve Yeni Medya: Türkiye’den Bir Örnek Olarak Karadeniz İsyandadır Platformu (Kip)

 

İdil Sayımer, Gamze Yetkin Cılızoğlu ve Selin Öztürk; Kamuoyu Oluşturma Sürecinde Dijital Aktivizm : Baskı Grubu Olarak HAYTAP’ın  Sosyal Medya Çalışmalarına Yönelik Bir Analiz

 

Ali Özcan; Bir Dijital Aktivizm Örneği Olarak ‘Smart Mob’

Hürriyet Konyar; Popüler Kültür Alanı Olarak Sosyal Simülasyon Oyunlarının Hakim Kültürel Anlamları Ve Oyuncu Kimliklerinin İnşası

 

Ayşe Gizem Erbuyurucu; Sosyal Medya Oyunlarında Gerçekliğin Kurgulanışı: Popmundo Oyunu

 

Tülin Sepetci; Yeni Hegemonik Söylem Alanı Olarak Dijital Oyunlar: God Of War 3 Örneği

12.30-14.00

Öğle Arası / Serbest Zaman

14.00-16.00

III. OTURUM
Yeni Medyanın Ne'liği ve Yöntem

D-2

IV. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam-1

D-3

V. OTURUM
Yeni Medya ve Demokrasi
D-4

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Nilüfer Timisi
(İstanbul Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hürriyet Konyar
(Akdeniz Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Tuğba Asrak Hasdemir
(Gazi Üniversitesi)

M. Gökhan Aslan; Yeni Medyanın “Yeni”liği Üzerine

 

Ali Vatansever; Transmedya Anlatım Ve İzleyiciden Kullanıcıya Evrim

 

Mehmet Emin Babacan; Yeni Medya Araçlarına İlişkin Metodolojik Bir Deneyim

 

Işık Barış Fidaner; "Postmodern" yabancılaşma için bir model önerisi

 

Aynülhayat Uybadın ve Nalan Mumcu; Diyalog 2.0: Yeni Medyanın “Öteki İle Ben” Diyaloguna Katkıları Üzerine Hermeneutik Bir Yaklaşım

Gökçe Baydar; Gençlerin Gündelik Yaşamında Sosyal Medya: Ask.Fm Örneği

 

Salih Akkemik; Türkiye'de Facebook Ve Twitter Kullanıcıları Üzerine Bir Araştırma

 

Osman Köroğlu ve Aylin Tutgun Ünal; Öğretmen Adaylarının Sosyal Ağları Benimseme Düzeyleri İle Yalnızlık Düzeyleri Arasındaki İlişki

 

Nilüfer Sezer ve Nuray Yılmaz Sert; Öğretim Üye Ve Elemanlarının Sosyal Medya Kullanımı “İletişim Fakültelerine Yönelik Bir Araştırma”

 

A. Burak Kahraman; Olmayan Ülke Facebook: Üniversite Gençliği ve Facebook Kullanımı

Fatma Orhan Tahralı; Toplumsal Özgürleşme ve Internet

 

Burak Özçetin; Türkiye'de Hacktivizmin Politikası ve Poetikası

 

Besim Can Zırh; Siyasetimizde Yeni Bir Müessese: Taammüden Trollcülük

 

Derya Doğan; Yeni Medyada Demokrasi: Sosyal Medya İfade Özgürlüğü İçin Dost mu Düşman mı?

 

Sarphan Uzunoğlu; Yeni Medyanın Türkiye’deki Sınıfsal Sınavı: Prekarya Örgütlenmeleri Değişimi Sağlayabilir Mi?

16.00-16.30

Çay/Kahve Arası

16.30-18.30

VI. OTURUM
Yeni Medya Ekonomisi

D-4

VII. OTURUM
Değişen ve Dönüşen Haber

D-2

VIII. OTURUM
Yeni Medya ve Gündelik Yaşam-2

D-3

Oturum Başkanı:
Dr. Altuğ Akın
(İzmir Ekonomi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. Ruhdan Uzun
(Gazi Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Cem Pekman
(Kocaeli Üniversitesi)

Derya Tellan; Sayısal Uçurum: Erişilebilirlik ya da Sahiplik

 

Hakan Erkılıç ve Ayşe Gül Toprak; Kitlesel Fonlamanın Türkiye’de Belgesel Sinema Üzerindeki Olası Etkileri

 

Aslı Tosuner; İnternette Sosyal Sermaye Olarak Güven Oluşumunun Armağan Kültürü Bağlamında İncelenmesi: Zumbara Örneği

 

Ebru Yetişkin; ‘Beğen’ ve ‘Paylaş’: Yeni Medyaya Mikro-Sosyolojik ve Ekonomi-Psikolojik Bir Bakış

 

Okan Ormanlı; Türkiye’de IPTV Yayıncılığında Yerli İçerik Kullanımı

 

Erdem Alper Turan; Yeni Medya Kullanımının ve İçeriklerinin Konvansiyonel Medya İçerikleri Üzerindeki Etkileri

Kübra Güran Yiğitbaşı; Sanal Medya “Gerçek” Gündem

 

Zeynep Özarslan; Yeni Medya Ortamlarında LGBT Bireylere Karşı Üretilen Nefret Söylemi

 

M. Selcan Kaynak ve Ayşe Hümeyra Ataman; Yeni Medya, Demokratikleşme ve Dijital Aktivism: WikiLeaks Belgelerinin Türkiye'de Tartışılma Süreci

 

Ferihan Özmen; İnternetteki Sağlık Haberciliğinin Magazinsel Boyutu

 

Nazan Yaman ve Nurcan Usta; Sosyal Medyanın Gündem Belirleme Etkisi: Üniversite Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma

Gülüm Şener; Sosyal Ağlarda Mahremiyet ve Yeni Mahremiyet Stratejileri

 

Faik Uyanık; Sosyal Medya: Kurgusallık ve Mahremiyet

 

Merve Akdemir ve Gülçin Con; Sosyal Medya Kullanımının Sosyal İlişkiler Üzerindeki Etkisinde Kuşaklar Arası Farklılıklar

 

Fatih Üstün, Mehmet N. Aydın ve Robert Booth; Türkiye’de Gençlerin Twitter Kullanımı Araştırması

 

Tuğba Asrak Hasdemir; MOYdan BİTe: Eğitim Serüveninin Neresindeyiz?

 

8 Mayıs 2013 Çarşamba:

 

09.00-10.30

I. OTURUM
Yeni Medya ve Hukuk

D-4

II. OTURUM
Siyasal İletişim-1

D-2

III. OTURUM
Yeni Medya Sanatları

D-3

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Elif Küzeci
(Bahçeşehir Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Yrd. Doç. Dr. Burak Özçetin
(Akdeniz Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hasan Akbulut
(Kocaeli Üniversitesi)

Artun Avcı; İnternet Özgürlüğü ve Fikri Haklar

 

Duygu Hatıpoğlu Aydın; Piyasa İlişkilerinde İnsan Hakkı: Türkiye'de Bir İnsan Hakkı Olarak İnternete Erişim Hakkının Olanakları Ve Sınırları

 

Gürkan Özocak; Sosyal Medyada İşlenen Suç Tipleri ve Suçluların Tespiti

 

Sevgi Kayak; Kişisel Verilerin Korunması Kapsamında İstenmeyen Elektronik Posta

 

E. Gülbuğ Erol; Yeni Medya: Etik Ve Hukuk

Günseli Bayraktutan; Siyasal İletişimde Sosyal Medya Kullanımı: Türkiye’de 2011 Genel Seçimleri Örneği

 

Mutlu Binark ve Tuğrul Çomu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Adalet Ve Kalkınma Partisi’nin (AKP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Gözde İslamoğlu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Cumhuriyet Halk Partisini’nin (CHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Burak Doğu; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Milliyetçi Hareket Partisini’nin (MHP) 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

 

Aslı Telli Aydemir; Siyasal İletişim Pratiği Olarak Barış Ve Demokrasi Partisini’nin (BDP), Emek Demokrasi ve Özgürlük Bloku İle Bağımsız Adayların 2011 Genel Seçimlerinde Sosyal Medya Kullanımı

Burak Arıkan; Ağ Haritalama

 

Aydın Çam ve Ahmet Sarp Yılmaz; Papergirl: Yöndeşik Kültürün Bir Örneği Olarak Küresel Sanat Ağı Projesi

 

Berrak Coşkun; Anlamlı Anlamsızlık ve Sessizliğin Gücü

 

Serenay Şahin; Dijital Sanat, Arayüz ve Yeni İzleyici Profili 

 

Ali C. Gedik; Yeni Medyada Müzik Teknolojisinin Yeni Sorunsalı: Müzik Bilgi Erişimi

10.30-11.00

Çay/Kahve Arası

11.00-12.30

IV. OTURUM
Kurumsal İletişim

D-4

V. OTURUM
Siyasal İletişim-2

D-2

VI. OTURUM
Temsil ve Toplumsal Cinsiyet

D-3

Oturum Başkanı:
Doç. Dr. İdil Sayımer
(Kocaeli Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Hülya Yengin
(İstanbul Aydın Üniversitesi)

Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Aysel Aziz
(İletişim Araştırmaları Derneği)

Hanife Güz; Sosyal Medya Pazarlama Faaliyetlerinin Pazarlama Etiği Açısından Markafoni ve Morhipo Online Alışveriş Siteleri Örneklerinde Analizi

 

Ayça Çekiç Akyol, Mevlüt Akyol ve Alper Yılmaz; Yeni Medya Araçlarında Görsel İletişim: Otomobil Markalarının Sosyal Medya Kullanımları Üzerine Bir İnceleme

 

Nur Ündey Kalpaklıoğlu; Halkla İlişkiler Aracı Olarak Yeni Medya Uygulamaları

Derya Erdem; Sosyal Medyada 12 Eylül Referandumu: Siyasal Söylem, Demokratik Bilinç, Etik, Siyaset ve Tartışma Kültürü

 

Şifa Elcil; Sosyal Medyanın İfade Özgürlüğü ve Kamuoyu Oluşumundaki Rolü

 

Fatma Nur Şen; İstanbul’daki İlçe Belediyelerinin Halkla İlişkiler Aracı Olarak Twitter Kullanımları Üzerine Bir Araştırma

 

Levent Memiş; Yöneten-Yönetilen Etkileşiminin Değişim Aracı Olarak Sosyal Ağlar: Belediye Ve Belediye Başkanları Facebook ve Twitter Kullanım Örüntüsü

Saadet Sevinç Doğan; Ekşi Sözlük Özelinde Cinsiyetçilik Tartışması

 

Betül Yarar, Nagehan Tokdoğan Kartal, Ayşe Mirza, Çağrı Kaderoğlu Bulut ve Cevahir Özgüler; Yeni İletişim Teknolojileri Ve Türkiye Kadın Hareketi

 

Çağlayan Kovanlıkaya ve Birol Dinçel; Toplumsal Görünürlük Yoksunlarının Yeni Medya Görünürlüğü

12.30-14.00

Öğle Arası / Serbest Zaman

14.00-15.30

VII. OTURUM
Kimlik ve Temsiller

D-2

Oturum Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Burçe Çelik
(Bahçeşehir Üniversitesi)

Ezgi Aydın; Kimlik ve Hafıza Mekanı Olarak Twitter

Bayram Karakullukcu; Sanal Maske: Personanın Sosyal Medyadaki İzdüşümü

Nafiseh Zafarmand; Sosyal Medyanın Tv’de Nasıl Temsil Edildiğine İlişkin Bir Çalışma: Sosyalmedyatv Programı Örneği

Mehmet Haberli; İnternet Ortamında Toplumsal Formların Teşekkülü: Sanal Cemaat Örneği

Çağlar Ekinci; Ezilenlerin Pedagojisi Ve Yeni Medya Kesişiminde Bir Örnek; Birumut Derneği'nin Yeni Medyadaki Yansımaları

15.30-16.00

Çay/Kahve Arası

16.00-17.00

Sonuç ve Değerlendirme

 

Atölyeler ilan edilmiştir. Atölyelere ait bilgiler ilgili sayfada yer almaktadır.